Vilka är vi?

AKA-films Micke Hedlund under produktionen av
”Den brittiska epoken i svenska flygvapnet”.

AKA-film leds av Mikael Hedlund som arbetat inom film- och videobranschen sedan 1984. De senaste fem åren för AKA-film, dessförinnan som delägare i Mirakel Film & TV AB tillsammans med Mats Karlén.

Större produktioner görs idag i samarbete med ett nätverk av frilansare.  AKA-film ägs av Stiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm, som har en av världens äldsta filmsamlingar och är även en av Sveriges äldsta producenter av film.

AKA-film är en förkortning av Aktiebolaget Kinematografiska Anstalten. Bolaget bildades 1928 av armémajoren Gunnar Dyhlén, som tillika är grundare av Arme-, Marin- och Flygfilm.