Vad gör vi?

AKA-films Micke Hedlund under produktionen av
”Den brittiska epoken i svenska flygvapnet”. 

AKA-film kommunicerar via videoproduktion. Vi hjälper dels externa kunder, dels producerar vi och säljer egna produktioner.

AKA-film erbjuder främst informativ kommunikation, som dokumentärer, webbsändningar och produktinformation.

AKA-film erbjuder stora som mindre lösningar. Ibland efterfrågas kommunikation från idé och manus till färdig film. Andra gånger är det endast en mindre del av kommunikationskedjan som saknas, till exempel ett manus, en fotograf eller redigering. AKA-film bidrar gärna på önskvärt sätt.

Dokumentärfilm

AKA-film har lång erfarenhet av att göra dokumentärfilmer. Vi har tillgång till Stiftelsen Armé-, Marin- och flygfilms arkiv och har gjort flera dokumentärfilmer baserat på historisk film blandat med nutida intervjuer som skildrar mänskliga livsöden kopplat till politiska händelser i historien.

Vi har varit på flera exotiska platser där svenskar har deltagit i fredsbevarande insatser baserade på politiska beslut.

Film- och videoproduktion

Arrangerar du ett jubileum, en konferens eller ett seminarium och vill att det ska visas för fler än för de i lokalen. Vi har olika lösningar som vi kan erbjuda dig.

Firar din organisation, företag eller myndighet ett jubileum eller ska uppmärksamma en historisk händelse så kan vi ta fram en film som visar hur utvecklingen har sett ut.

AKA-film har också under flera år samarbetat med organisationer, företag och myndigheter under Almedalsveckan. Det är ett annat exempel på lösning när du vill att ditt seminarium ska få evigt liv på nätet!

Militärhistoriska filmer

AKA-film ägs av Stiftelsen Armé-, Marin- och flygfilm och har nyproducerat filmer baserade på  de historiska filmerna från arkivet med olika tema. Filmerna finns att köpa på Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB). Varje år kommer vi eller SMB på nya förslag på filmer. Är det något du gärna skulle vilja se så får du gärna höra av dig och lämna förslag.