2020-04-21 Den svenska jagarepoken

Filmen om den svenska jagarepoken mångfaldigas nu och är i början av maj tillgänglig via Pennan & Svärdets filmstudio. Dokumentären är drygt en och en halv timme lång och sträcker sig från den första svensktillverkade jagaren Mode – som under en period var det snabbaste örlogsfartyget i världen – till de senast byggda ”kompromisserna”: jagarna i Östergötland-klassen.

Se och lyssna till flera jagarprofiler parade med unika filmbilder ur Armé-, Marin- och Flygfilms arkiv. Produktion: AKA-film AB.

Härdade jagarofficerare lätt besvärade av filmkameran. Året är 1911.

Torpedtrippeltub på ”Sköld”-jagare.

Mode saluterar Mälardrottningen på Stockholms ström 1955.

”Humlan” var föregångaren till dagens drönare. Fjärrstyrd och använd som målrobot för bl a jagarnas Seacats.

Christian Allerman, kommendörkapten och erfaren ubåtsjagare.

Olof Palme besöker jagaren Småland 1969. Här tillsammans med marinchefen Per Rudberg.

Jarl Ellsén är mannen bakom filmen Den sista resan, om jagaren Halland.