2020-02-07 Ny film till tryck

AKA-films senaste produktion ”Gör om – gör rätt, undervisningsfilm i försvaret” är nu skickad på mångfaldigande. 

Gör om – gör rätt är en två timmar och tjugo minuter lång samling undervisningsfilmer framställda för armén, marinen och flyget. Filmen besvarar många frågor som man kanske inte har funderat så mycket på sedan man muckade. Vad minns du t ex om flygares, soldaters och flottisters överlevnad i fjällen, på havet samt under stränga väderförhållanden? Hur framförs en traktor så att den inte tar livet av en? Hur undviker man brand bland brännbar film, gnidningselektricitet och asbestväv? 

Många av Sveriges främsta skådespelare syns i filmerna, bl a Lars Ekborg, Sven Lindberg, Stig Grybe, Bengt Eklund (Tjorvens pappa på Saltkråkan), Pierre Lindstedt och Thomas Hellberg. Några av filmvärldens mindre kända aktörer figurerar också, bl a förre ledaren för Liberalerna, kapten Jan Björklund, som gör en minnesvärd insats i en film om skovård. 

Gör om – gör rätt blir tillgänglig via Pennan & Svärdet under mars månad.