2020-01-24 Karins berättelse dokumenterad

Idag var det förutvarande försvarsminister Karin Enströms tur att ta plats i intervjustolen. Intervjuare var Annika Nordgren Christensen. Karin är en av flera förutvarande försvarsministrar som deltar i AKA-films/Armé-, Marin- och Flygfilms dokumentationsprojekt med syfte att bevara viktiga delar av Sveriges försvarshistoria för eftervärlden.