2020-01-22 Annika Wickman om AMF:s historia

Annika Wickman, fil.dr i filmvetenskap, har skrivit en fantastisk avhandling om ”Filmen i försvarets tjänst”.

Avhandlingen handlar i praktiken om Gunnar Dyhléns bildande av AMF 1920 och handlingen sträcker sig till 1939.

AMF är ju betydligt äldre än så. I år fyller AMF 100 år och Annika kommer att ingå i den jubileumsfilm som nu är under produktion.