2019-10-01 Sista intervjun gjord för Fjärde största flygvapnet

Sista intervjun för filmen ”Fjärde största flygvapnet” är nu gjord.

Det var författaren Lars Danielsson som ställde upp och berättade om arbetskraftsinvandringen från Italien till Saab i Linköping. Lars har skrivit boken ”En enkel biljett till Sverige”. Utan de drygt 300 redan verkstadsskolade italienarna skulle Saab aldrig ha lyckats med att leverera Saab 29 Tunnan i tid. Vill du veta mer om detta och om det Fjärde största flygvapnet? Kontakta Pennan & Svärdet. Filmen finns att tillgå från november. 

Stort tack till Svensk Flyghistorisk Förening, som lånade ut sin lokal till inspelningen.