2019-09-11 Reportage för Svenska Regionala Flygplatser