2019-09-05 Intervju med flygvapenchef Mats Helgesson

Chefen för flygvapnet, generalmajor Mats Helgesson, delgav oss idag sina funderingar kring fenomenet ”Det fjärde största flygvapnet”. Hans företrädare på posten, Bengt Nordensköld och Axel Ljungdahl, ledde flygvapnets kraftiga expansion på 1940- och 1950-talen. Se och hör Mats berätta i AKA-films dokumentär om ”Det fjärde största flygvapnet”, tillgänglig som DVD i höst via Pennan & Svärdet, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

Foto: Mikael Hedlund, Louise Levin, intervju: Christer Åhström