2019-08-21 ”Havets flygande brigad” och ”SK 60 – av rätta virket” levererade.